Tuyển dụng

Nhân Viên Kế Toán (19/12/2013)

- Nhân viên kế toán

- Số lượng: 01

- Nơi làm việc: TP HCM

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày : 31/12/2013

Mọi chi tiết vui lòng xem file đính kèm


 

Nhân viên kinh doanh L.P.G công nghiệp (23/10/2013)

- Nhân viên kinh doanh LPG công nghiệp

- Số lượng: 01

- Nơi làm việc: TP HCM

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày : 10/11/2013

Mọi chi tiết vui lòng xem file đính kèm