Dự án

Dự án đầu tư của MTGas Holding 2008-2010

Khu Công nghiệp Phước Đông


 

 

Dự án đầu tư của MTGas Holding 2008-2010

Dự án thương mại tổng hợp và khách sạn Hà Nội