Dự án

Dự án đầu tư của MTGas Holding 2008-2010

 • Địa điểm: Tại Phước Đông, cần Đước, Long An, 40km từ TP.HCM. Giáp 4km chiều dài với đường cao tốc 826B, với đường cao tốc quốc gia 50.
 • Giáp 3,5 km chiều dài sông Vàm Cỏ, 2km từ cảng soài Rạp.
 • Diện tích:  143ha
 • Phân khu: 
 • Khu A:  50 hectares  cho thuê nhà xưởng (không bán).
 • Khu B:  43 hectares cho thuê và bán nhà xưởng.
 • Khu C:  50 hectares cho thuê đất
 • Khởi động:  10/2007
 • Bắt đầu bán 06/2008
 • Giá:  65USD/m2/49 năm.
 • Tổng đầu tư:  VND 450 tỷ ( US $30 triệu)
 • Bán trước xây dựng:  06/2008
 • Doanh thu ước tính: VND 1,200 tỷ (US $ 77mil)